Szafy na broń – Niezbędny elementy przy prywatnej broni w Polsce.

Szafa na broń to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa, z którego będą korzystać posiadacze broni palnej. Są oni odpowiedzialni nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również za innych ludzi, którzy ich odwiedzają. Broń palna wykonana zgodnie z przepisami europejskimi podlega prawdopodobnie mniejszym restrykcjom niż ta wykonana w Polsce lub sprowadzona z zagranicy. Posiadanie polskiej broni palnej jest ograniczone do jej posiadania i używania poza obrotem domowym bez prowadzenia działalności gospodarczej, samoobrony i służb ochrony, łowiectwa, klubów strzeleckich i strzelców sportowych – w zakresie określonym ustawą.

Rozporządzenie w sprawie czynów niebezpiecznych dla spokoju publicznego (dokładniej czynów zagrażających życiu lub zdrowiu) zabrania noszenia broni, którą można by swobodnie poruszać się po mieście bez specjalnych zezwoleń. Wyjątek jest stworzona do samoobrony. Osoba, która przyjeżdża do miasta z bronią palną, nawet jeśli jest ona przechowywana w bagażniku samochodu lub ukryta w ubraniu, nie może zrealizować swojego zamiaru, jeśli nie posiada stosownych zezwoleń. Przywóz broni i amunicji z zagranicy jest możliwy na podstawie wniosku złożonego co najmniej 30 dni przed przekroczeniem granicy Polski.

Pozwolenia wydawane są przez władze miejskie (policję). Obcokrajowcy muszą składać wnioski w swoich placówkach dyplomatycznych lub konsulatach. Aby wwieźć do Polski broń palną, należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie celnym (który udziela informacji o transporcie) co najmniej jeden dzień przed wjazdem do kraju; ponadto broń palna powinna być przewożona w standardowych opakowaniach. Broń palna powinna być wwożona oddzielnie od innych towarów (nie w artykułach gospodarstwa domowego). Przy przewozie broni palnej konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji.

Na przykład przy przewozie broni ze Słowacji samochodem, kierowcy muszą mieć przy sobie:

– Pozwolenie na przywóz broni;

– Wyciąg z decyzji o rejestracji broni zakazanej;

– Dokument potwierdzający pozwolenie na przewóz broni (w języku słowackim – „oprávnenie na zbrane” – dokument wydany przez władze danego kraju).

W przypadku braku pozwolenia na wywóz niebezpiecznych towarów, broń palna zostanie skonfiskowana w urzędzie celnym. Policja może również skonfiskować samochody, jeśli zauważy naruszenia przepisów celnych. Funkcjonariusze celni nie sprawdzają wszystkich wwożonych ładunków ani toreb i walizek pasażerów. Skupiają się głównie na towarach, które są najbardziej często przewożone oraz w pojazdach, w których spodziewają się znaleźć nielegalne towary.

Broń musi być przechowywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu lub szafie magazynowej. Broń myśliwych i strzelców sportowych powinna być przechowywana w ich bazie, klubie strzeleckim lub w domu właściciela, jeśli mieszka on sam (w pomieszczeniu niedostępnym dla reszty domu). Jeśli mieszkają z Tobą różne osoby – krewni lub znajomi, ich broń również powinna być przechowywana w odpowiednim miejscu 

W przypadku braku takich pomieszczeń/szaf, broń może być przechowywana w zbrojowni, którą właściwy organ powierzył Ci do przechowywania. Broń używana przez inne osoby, będąca własnością osoby, z którą dzielisz mieszkanie, może być również przechowywana w twojej osobistej zbrojowni.

Osoby, które w swojej pracy posługują się bronią palną (np. dowódcy ochroniarzy – policjanci), broń powinny posiadać w miejscu pracy. Arsenał może być przydzielony takim osobom przez właściwy organ. Trudno jest jednak zapewnić, aby zasady te były zawsze przestrzegane w praktyce 

Broń musi być przechowywana w taki sposób, aby nie można było jej użyć bez specjalnej wiedzy i umiejętności. Z tego powodu nie może ona nigdy dostać się w ręce osób nieupoważnionych, a w szczególności nieletnich 

Broń palna używana do celów łowieckich i sportowych wymaga innych miejsc przechowywania niż broń przeznaczona do samoobrony: w przypadkach, gdy istnieje ryzyko kradzieży lub nieuprawnionego dostępu do niej, właściciele często przekazują całą broń palną wymaganą przez ustawę o broni i amunicji do zwykłą skrzynkę na amunicję, która powinna być wyposażona w mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenie. Warto jednak podkreślić – szczególnie w przypadku myśliwych – że nabój może zabić również człowieka, dlatego może być konieczne przechowywanie go w osobnej skrzynce/skrytce

Należy pamiętać, że broń palna nie musi być gromadzona w celu użycia jej przeciwko ludziom. Może być używana wyłącznie w celu obrony przed atakiem. Innymi słowy, są to narzędzia przygotowane do samoobrony i dlatego ich głównym celem jest ratowanie życia ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *