Czym zajmuje się notariusz?

Do codziennych czynności notariusza należy przede wszystkim sporządzanie i poświadczanie dokumentów prawnych: aktów notarialnych, intercyz, umów sprzedaży nieruchomości oraz spraw spadkowych. Każdy dokument sporządzony przez notariusza musi zawierać adnotację, że został sporządzony w jego obecności. To samo dotyczy wszelkich podpisów złożonych na dokumencie. Notariusz sprawdza również, czy zostały spełnione wszystkie wymagane formalności (uwierzytelnienie podpisów, dowód tożsamości itp.). Ponadto sprawdza on walutę certyfikatów walutowych, takich jak przekazy pieniężne lub czeki potwierdzone, przed dokonaniem pewnych czynności z ich użyciem, na przykład realizacją w banku.

Jest on również odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów.

Należy podkreślić, że notariusz nie udziela porad prawnych na żaden temat. Jako urzędnik państwowy ma dostęp do informacji o stanie cywilnym, ale nie może ich ujawniać. Interesuje go jedynie to, czy zostały spełnione wszystkie formalności, aby sporządzić dany dokument i go poświadczyć. W związku z tym, jeśli potrzebujesz porady prawnej dotyczącej Twoich praw i obowiązków, powinieneś skontaktować się z adwokatem, który sporządzi potrzebne Ci dokumenty.

Akty notarialne

Akt notarialny sporządzany jest w momencie zawarcia umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości pomiędzy dwoma stronami. Akt ten jest następnie rejestrowany w Rejestrze Gruntów i staje się dokumentem urzędowym, który daje wszystkim, którzy chcą nabyć nieruchomość w danym miejscu, możliwość sprawdzenia, czy istnieją jakiekolwiek prawa i obciążenia z nią związane, a zwłaszcza takie, które mogłyby wpłynąć na ich transakcję.

Certyfikat ten nazywany jest również „denominacją franka”, ponieważ prawo francuskie nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, w przeciwieństwie do prawa hiszpańskiego. Oczywiście, oznacza to, że możemy zapłacić więcej za nasz zakup… ale jak to mówią: trzeba być w stanie pozwolić sobie na to, co się chce!

Intarcyza 

Intercyza jest umową pomiędzy dwoma przyszłymi małżonkami na temat tego, jak zamierzają zorganizować swoje wspólne życie, kiedy się pobiorą. Umowy te nazywane są również umowami małżeńskimi lub paktami małżeńskimi. Z założenia mają one obowiązywać przez kilka lat, ale mogą stać się nieaktualne w przypadku śmierci jednego z małżonków lub rozwodu. Intercyza jest sporządzana zgodnie ze wszystkimi zasadami stosowanymi do umów cywilnoprawnych, niezależnie od tego, czy została sporządzona w innym kraju, czy też oficjalnie zarejestrowana w danym kraju.

Umowy sprzedaży nieruchomości

Są to dokumenty prawne sporządzone przez notariusza w celu przeniesienia tytułu własności nieruchomości ,który jest następnie rejestrowany w Rejestrze Gruntów. Dokument ten zawiera szczegóły dotyczące sprzedanej nieruchomości, jej lokalizacji, itp.

Należy zauważyć, że istnieje wiele transakcji dotyczących nieruchomości, które nie wymagają notariusza do sporządzenia aktu sprzedaży, na przykład gdy jedna ze stron mieszka poza krajem lub gdy nieruchomość nie jest zbyt wiele warta. Jednakże, wszystkie strony muszą być obecne podczas sporządzania tych dokumentów.

Oznacza to, że przed podpisaniem umowy należy dowiedzieć się, czy usługi notariusza są potrzebne, w przeciwnym razie będzie on musiał pobrać dodatkową opłatę, jeśli później okaże się, że jego udział był konieczny!

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe również mogą być źródłem poważnego bólu głowy, nie tylko dla osoby, której pozostawiono spadek, ale również dla tych, którzy go otrzymali. Testamenty sporządzane przez osoby zmarłe muszą być sporządzone przez notariusza i dokładnie przestrzegane, aby uniknąć późniejszych problemów, a nawet postępowania sądowego.

Jednakże, jak wspomniano powyżej, nie jest tak w przypadku testamentów, które nie wymagają dokumentu publicznego. W rzeczywistości, jest wiele osób, które piszą swój własny testament w domu bez żadnych formalności…. co oznacza, że kiedy coś pójdzie nie tak, będą się zastanawiać dlaczego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *