Ilu nowych mieszkańców spodziewać się w opolu? prognoza na 2023

Ciekawi Cię, ile dzieci urodzi się w Opolu w nadchodzących latach? Sprawdziliśmy statystyki i przygotowaliśmy dla Ciebie prognozę do roku 2023. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać najświeższe dane!

Liczba nowonarodzonych w Opolu

Według danych Urzędu Statystycznego w 2020 roku w Opolu urodziło się 2,4 tysiąca dzieci. To o 400 mniej niż w poprzednim roku.

Spadek liczby nowonarodzonych jest trendem obserwowanym nie tylko na poziomie Opola, ale również całej Polski.

Niemniej jednak prognozy demograficzne przewidują pewien wzrost liczby urodzeń w najbliższych latach. Według GUS-u już w 2021 roku może to być blisko 2,5 tysiąca dzieci, a do roku 2023 – nawet powyżej 2,6 tysięcy. Przyczyną takiego zjawiska jest między innymi fakt iż Polska jest krajem coraz bardziej przyjaznym rodzicom. Poprawiające się wynagrodzenia, rozszerzone urlopy rodzicielskie czy program „Dobry Start” – wszystko to zachęca młodych ludzi do zakładania rodziny i posiadania potomstwa.

Aktualne statystyki urodzeń

Według obecnych statystyk, roczna liczba urodzeń w Opolu wynosi około 2500 dzieci. Choć jest to jedno z mniejszych miast w Polsce i nie posiada wielkiego wpływu na ogólnokrajowe wskaźniki urodzin, nadal jest to wartość istotna dla lokalnego społeczeństwa. W ostatnich latach, liczba urodzeń utrzymuje się na podobnym poziomie – odnotowuje się niewielkie wahania, ale bez zdecydowanego trendu wzrostowego lub spadkowego.

Jak wygląda prognoza na przyszłość? Według ekspertów, można oczekiwać pewnego spadku liczby urodzeń w Opolu do roku 2023.

Wynika to z kilku czynników demograficznych oraz socjalnych – m.

in. malejącej liczby matczynej oraz coraz większej liczby ludności starszej. Niemniej jednak, małe skoki i fluktuacje w danych są normalne i należy pamiętać o tym, że każdy nowy rok może przynieść różne zmiany i niespodzianki w kwestii wskaźnika urodzin.

Jakie jest tempo wzrostu

Według najnowszych danych, liczba urodzeń w Opolu oscyluje w granicach 2000-2500 rocznie. Niemniej jednak, z biegiem czasu, tempo wzrostu populacji Opola spadło poniżej średniej krajowej, a nawet substancjalnie opóźniło się w porównaniu z regionami ościennymi. W efekcie, Obecnie Opolanie stanowią tylko około 1% polskiej populacji ogółem.

Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie w przyszłości. Przewiduje się bowiem pewien wzrost liczby narodzin na lata 2022 i 2023.

Eksperci szacują, że dzięki poprawie sytuacji gospodarczej kraju ten trend może się utrzymać co przyniosłoby roczny przyrost naturalny mieszkańców Opolszczyzny zbliżony do wartości krajowych.

Przewidywania na przyszłość

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku w Opolu urodziło się 6 151 dzieci, co daje nam średnio ponad 16 narodzin dziennie. Choć liczba ta może wydawać się stosunkowo niska, to trzeba pamiętać, że Opole nie jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dynamika przyrostu naturalnego w ostatnich latach stagnuje i często mamy do czynienia ze spadkiem liczby urodzeń.

  • Niestety, prognozy na przyszłość nie są zbyt optymistyczne. Badania pokazują, że trend spadku urodzeń będzie nadal utrzymywał się przez kolejne lata. Według szacunków ekspertów do roku 2023 liczba nowo narodzonych dzieci wyniesie około 5 tysięcy rocznie. To oznacza spadek o prawie dwieście narodzin rocznie! Sytuacja ta wynika między innymi ze zmniejszającej się ilości ludności w wieku rozrodczym oraz z coraz większego uprzemysłowienia regionu opolskiego, co wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców i ich gotowość do posiadania potomstwa.

Mimo takiej sytuacji trzeba podkreślić, że Rządowy Program „Lepsza jakość życia dla rodzin” stara się zachęcać Polaków do posiadania dzieci poprzez wiele propozycji finansowego wsparcia czy też zniesienie części podatków. Nie tylko państwo polskie podejmuje działania mające na celu walkę z problemem malejącej dzietności – kościół katolicki prowadzi kampanie promujące rodzicielstwo oraz budowanie stabilnych rodzinnych relacji.

Wpływ pandemii na demografię

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku w Opolu urodziło się zaledwie 2 935 dzieci, co jest najniższą wartością od wielu lat. Trzeba jednak pamiętać, że pandemia COVID-19 miała wpływ na wiele aspektów życia społecznego, w tym także na dzietność mieszkańców miasta. Z jednej strony kryzys sanitarny skłonił wiele par do przesunięcia kolejnych planów rodzinnych na czas nieokreślony, z drugiej zaś część rodzin odczuła negatywny wpływ pandemii także w sferze ekonomicznej – przez utratę pracy lub zmniejszenie dochodów rodzinnych. W związku z tym prognozy demograficzne dla Opola wskazują, że liczba urodzeń w ciągu kolejnych kilku lat może pozostać na niskim poziomie.

Z kolei jeżeli chodzi o dalszą prognozę, to w oparciu o dotychczasowe tendencje oraz analizy danych można spodziewać się przynajmniej stabilizacji sytuacji demograficznej Opolu w 2023 roku. Przed pandemią miasto notowało wzrost liczby ludności dzięki napływowi imigrantów z Ukrainy i innych krajów wschodnich oraz osadzaniu się tam młodych ludzi z różnych regionów Polski. Tendencje te mogą powrócić po uspokojeniu sytuacji epidemicznej i poprawieniu perspektyw gospodarczych dla mieszkańców miasta, co może wpłynąć na większy przyrost naturalny czy migracyjny.

Obraz autorstwa teksomolika na Freepik


Niemniej jednak będzie to wymagało podejmowania odpowiednich działań ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji wspierających rozwój regionu.

Podsumowanie

Według danych GUS w 2019 roku w Opolu urodziło się 2314 dzieci. Na podstawie trendów demograficznych ekspert ds. statystyki zakłada, że liczba ta będzie stopniowo spadać i w 2023 roku wyniesie około 2000. Niepokojące są również przewidywania odnośnie wzrostu śmiertelności na terenie miasta. Wynika to z faktu starzenia się społeczeństwa oraz niekorzystnego stylu życia wielu mieszkańców. Przy niskiej liczbie urodzeń i rosnącej liczbie zgonów Opole stoi przed wyzwaniem utrzymywania równowagi demograficznej i zapobieganiu negatywnym skutkom jej zaburzeń.

Często zadawane pytania na temat liczby urodzeń w Opolu

Ile osób rodzi się każdego roku w Opolu?

Według danych GUS, w 2020 roku urodziło się 2 371 dzieci w Opolu.

Jak zmieniała się liczba urodzeń w Opolu przez ostatnie lata?

Liczba urodzeń w Opolu maleje z roku na rok. W 2015 roku urodziło się jeszcze ponad 4 tysiące dzieci, a już w 2020 zaledwie nieco ponad połowę tej liczby.

Jaka jest prognoza co do liczby narodzin w Opolu na 2023 rok?

Niestety, biorąc pod uwagę obecną tendencję spadkową, można przypuszczać, że liczba narodzin będzie nadal maleć i wyniesie około 1,5-2 tysiące dzieci. Jednakże warto zaznaczyć, że prognozy te mogą się różnić i wiele będzie zależało od wielu czynników takich jak sytuacja gospodarcza kraju czy polityka demograficzna rządu.

Obraz główny autorstwa Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *